Disclaimer

Stoneroos Video Editor
De Stoneroos Video Editor biedt u de mogelijkheid uw eigen video´s te bewerken. Door samenwerking met websites/partners als Filmpjes.nl kunt u het resultaat/ uw video direct uploaden naar Filmpjes.nl.
Deze website en de Stoneroos Video Editor zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, van welke aard ook, voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik van de hierin aangeboden informatie en/of het gebruik van de op deze site aangeboden software. Aan c.q. op de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend respectievelijk aanspraken worden gemaakt.

Hoewel wij regelmatig de juistheid, volledigheid en actualiteit van op deze website vermelde en/of aangehaalde informatie controleren, voelen wij ons niet verplicht informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren; aansprakelijkheid hieromtrent, in welke vorm dan ook, sluiten wij uit.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komen toe aan Stoneroos en/of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Privacy Statement

Verwerking van persoonsgegevens
Voor zover van toepassing, behandelt Stoneroos Interactieve Televisie persoonlijke gegevens (naam en e-mail) strikt vertrouwelijk en wendt deze gegevens, behalve om vragen en/of opmerkingen te kunnen beantwoorden, niet aan voor andere (commerciële) doeleinden.

Klikgedrag
Op deze website worden geen bezoekgegevens bijgehouden; ook wordt er geen gebruik gemaakt van cookies. Wijzigingen voorbehouden

Stoneroos Interactieve Televisie
All Rights Reserved